Om rider.

Coaching.

Idag är det svårt för unga att hitta motivation eller att hitta en plattform där man kan få stöd kring karriär, studier eller arbete. Vi ser ett stort behov av studie och yrkesvägledning och därav har vi valt att arbeta med coaching för att enkelt få tillgång stöd och vägledning.

När vi på Rider arbetar utifrån våra Riders olika behov är det viktigt lyssna och kunna ge feedback för att skapa motivation och få personen hålla fokus på uppsatta mål. Som Rider kan man ibland behöva utmanas och tänka annorlunda eller handla på nya sätt.

Vår uppgift är att på ett så effektivt sätt som möjligt tillhandla hålla mentala och fysiska tekniker för att nå framgång inom det område personen vill utvecklas inom. Tillsammans med samarbetspartners kan vi göra detta på ett strukturerar och hållbart sätt.