Yrkesbana för unga.

Rider – framtidens kompetens, går ut på att ge unga personer som anser sig vara inom ramen för framtidens arbetsmarknad en plattform för kompetens och utveckling. Som Rider kan man kombinera yrkeslivet eller studier utifrån behov men samtidigt vara utspridd i sin yrkesidentitet. Rider matchar utifrån intresse, kompetens eller studier för att företag ska hitta långsiktig kompetens.

Rider stories.

Rider stories.

Samarbetspartners.

Samarbetspartners.